Lista Regulamentelor Universității ”George Bacovia” din Bacău

 

Codul de etică și deontologie universitară

 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului Universității ”George Bacovia”

R01

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație la Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R02

Regulament de organizare și funcționare a Editurii Universității ”George Bacovia” din Bacău

R03

Regulament de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) Universitatea ”George Bacovia”

R04

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Servicii pentru Elevi, Studenți și Absolvenți (DSESA) din Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R05

Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master, oferite de  Universitatea George Bacovia din Bacău

R06

Regulament privind activitatea profesională a studenților din  Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R07

Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la programul de studii postuniversitare Managementul Instituțiilor de Educație (MIE)

R08

Regulament privind organizarea și funcționarea Programului de studii universitare CICLUL I – licență la Universitatea ”George Bacovia”

R09

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de master în Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R10

Regulament privind organizarea și funcționarea Domeniului de studii universitare de masterat (DSUM) în Drept

R11

Regulament privind organizarea și funcționarea Programului de studii universitare de masterat (PSUM) CARIERĂ JUDICIARĂ

R12

Regulament privind organizarea și funcționarea Programului de studii universitare de masterat (PSUM) ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

R13

Regulament de utilizare a Sistemului Antiplagiat în cadrul Universității ”George Bacovia” din Bacău

R14

Regulament privind statele de funcții și normele universitare

R15

Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii organizate de Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R16

Regulament de utilizare a rețelei informatice în Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

R17

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică

R18

Regulament de acordare a burselor pentru studenții Universității ”George Bacovia” din Bacău

R19

Regulament privind inițierea, organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare Managementul Instituțiilor de Educație (MIE)

R20

Regulament de organizare și funcționare a Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar (CITN) din cadrul Universității ”George Bacovia” din Bacău

R21

Regulament de organizare și funcționare a Senatului universitar

R22

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Didactic și de Cercetare al Universității ”George Bacovia” din Bacău

R23

Regulament de organizare și funcționare a Biroului Erasmus din cadrul  Universității ”George Bacovia” din Bacău

R24

Regulament de funcționare al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

R25

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare și control a activității conducerii executive și Consiliului de Administrație

R26

Regulament privind organizarea programelor de studii pe baza creditelor transferabile ECTS în cadrul Universității ”George Bacovia” din Bacău

R27

Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

R28

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

R29

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a activității profesionale a personalului didactic

R30

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative al ”Universității George Bacovia” din Bacău

R31

Regulament intern al Universității ”George Bacovia” din Bacău

R32

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de audit intern a Universității ”George Bacovia” din Bacău

R33

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și orientare în carieră al Universității ”George Bacovia” din Bacău

R34

Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică și deontologie universitară

R35

Regulament privind organizarea arhivei Universității ”George Bacovia” din Bacău

R36

Regulament de procurare, utilizare și păstrare a sigiliilor și timbrului sec ale  Universității ”George Bacovia” din Bacău

R37

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internaționale din cadrul Universității ”George Bacovia” din Bacău

R38

Regulament de organizare și funcționare a Biroului de programe comunitare al Universității ”George Bacovia” din Bacău

R39

Regulament privind practica studenților de la programele de licență și de masterat ale Universității ”George Bacovia” din Bacău

R40

Regulamentul Consiliului de Administrație al Universității ”George Bacovia” din Bacău

R41

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii Universității ”George Bacovia” din Bacău


Comments